Телефон за контакт: +359 2 9743019
Адрес: 1784 София бул. Цариградско шосе 7-ми км, ЗИТ, 2-ри корпус, ет. 3
АВТОМАТИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ
ЗА *ОБМЯНА НА ВАЛУТА*

Модели
Терминала за обмен на валута BTS E101 е предназначен
главно за ползване в закрити помещения, фоайета, магазини и други публични места.
В зависимост от конфигурацията, той може да съдържа:
Приемно у-во за банкноти с касета от 500 или 800 банкноти;
Диспенсер за банкноти с една или две касети по 1000 банкноти;
Диспенсер за монети - 1 до 3, с капацитет по 1000 монети
всеки;
Фискален принтер, термодиректен, 80 мм;/опция/
Протоколен принтер, термодиректен, 60 мм;
15” Монитор със сензорен екран;
Управляващи контролери;
Секюрити модул, Видео камера, DVR;
Захранващ блок;
Метален шкаф;
Терминала за обмен на валута BTS E201 е предназначен
главно за ползване на открито или монтиран през стената на публични места,
в сгради или директно на улицата. В зависимост от конфигурацията, той може да съдържа:
Приемно у-во за банкноти с касета от 500 или 800 банкноти;
Диспенсер за банкноти с една до четири касети по 2000 банкноти;
Диспенсер за монети - 1 до 4, с капацитет по 1000 монети всеки;
Фискален принтер, термодиректен, 80 мм;/опция/
Протоколен принтер, термодиректен, 60 мм;
15” Монитор със сензорен екран;
Управляващи контролери;
Секюрити модул, Видео камера, DVR;
Захранващ блок;
Метален шкаф усилена конструкция;

1.2 Предназначение. Терминалното устройство има за цел да автоматизира процесите при обмяна на валута към BGN.
Функционално отговаря на изискванията на действащото законодателство в
Република България и нормативните документи на Българска Народна Банка и Министерство на финансите,
регламентиращи лицензионния и регулаторен режими за тази дейност.
Терминалът функционира на принципа на самообслужването от страна на
клиента, като приема банкноти, извършва желаната услуга и изплаща сумата на обменената валута в български банкноти и монети,
издава фискален касов бон с предварително зададени параметри за регистрацията на търговеца.
Работата с потребителския интерфейс върху сензорния екран, облекчават
клиента и свеждат до минимум риска от грешки от негова страна.
При обмен на валута е ясно и отчетливо показан и курса по който ще бъде
извършвана сделката. Само при потвърждение от страна на клиента се преминава към по-нататъшно действие.
Може да се обменя само избраната валута. Негодни, неистински или съмнителни купюри,
както и други номинали/ валути/ се връщат обратно на клиента.
Съгласно законодателство в Република България, всяка една сключена
единична сделка с Терминалното устройство е ограничена до максимална стойност от 2000 лева.
1.3 Условия за инсталация и ползване.
- Условия за инсталация на модем BTS E101.
Терминала се инсталира в закрити помещения.
Желателно е да има здрав фундамент, в който да бъде закрепен с анкерни болтове към пода.
Не е желателно попадане на пряка слънчева светлина, вода или прах върху устройството.
Препоръчителна работна температура: от + 5 С° до + 45 С°.
Влажност: 10% до 85% RH.
Захранващо напрежение: 220 V 50 Hz, монофазно.
Консумация: максимално 1 500 W
Задължително заземяване на захранващото напрежение.
Задължително свързване към охранителна система СОТ.
- Условия за инсталация на модем BTS E201.
Терминала се инсталира на открито или в закрити помещения.
Задължително е да има здрав бетонен фундамент, в който да бъде закрепен с анкерни болтове 16 х 200 мм .
Препоръчителна работна температура: от -15 С° до + 55 С°.
Влажност: 10% до 90% RH.
Захранващо напрежение: 220 V 50 Hz, монофазно.
Консумация: максимално 2 500 W
Задължително заземяване на захранващото напрежение.
Задължително свързване към охранителна система СОТ.